Mindfuldedication står för mental och fysisk utveckling med fokus på din inre kompass som människa. Din viktigaste resa börjar inom dig själv, därför börjar jag alltid med grunden och bygger vidare mot toppen för att du ska få ett hållbart resultat i din personliga utveckling.

Jag kommer ge dig verktygen till att utveckla dina styrkor för att på så sätt minska dina svagheter. Att jobba emot något är inte utveckling, därför jobbar vi strukturerat ut efter dina förutsättningar oavsett vart dina behov ligger tar vi tag i dem tilsammans. Mindfuldedication står för att ta tag i alla delar; mental träning, fysisk utveckling, meditation, behandling samt utvärdering.

En stor del jag lägger fokus i är din stress hantering och dina kortisol nivåer, med för höga kortisol nivåer i kroppen begränsar vi många områden i din utveckling det är därför extra viktigt att veta hur du ska hantera dem och vad just du bör göra. För höga halter av kortisol kan resultera i bukfetma, hypertoni, åderförkalkning, typ 2-diabetes, depression och försämrat immunsystem de är därför ytterst viktigt att vara medveten och jobba med det.

Happiness is not a checklist..
A dream body, the perfect job, a big home, a fast car, even love. This means nothing at all if you have not yet found a way to feel full and content in your own mind and heart.

Karin jonsson
Grundare