HUR BEHANDLAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

När du handlar från vår webbutik, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla våra tjänster.

GDPR – DINA RÄTTIGHETER

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj2018.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

Vill du beställa mot faktura så måste vår samarbetspartner Billmate ha ditt personnummer. Bara då kan du få igenom din beställning.

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Billmate sköter kortbetalningar åt oss.

Dessutom behöver vi såklart veta vilka tjänster du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med information osv.

HUR ANVÄNDER VI DEN HÄR INFORMATIONEN?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det.

VARFÖR SPARAR VI INFORMATION?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. Du kan skapa konto på mindfuldedication.com och se dina tidigare beställningar.

TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på karin@mindfuldedication.com

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I?

När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla din beställning.

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kommer behöva behandlas av dessa.
Billmate – Vid betalning
Manufrog – domän och mailhanteringssystem

Manufrog

Vi använder Manufrog för hantering av vissa domäner. Det betyder att dina e-mail ibland kan gå via Manufrog för att komma fram till oss.

Vi sparar informationen i enlighet med bokföringslagen där man kan läsa följande: ”De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.”

DATASKYDDSANSVARIG HOS MINDFULDEDICATION

Karin Jonsson är dataskyddsansvarig och ansvarar för hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du maila till: karin@mindfuldedication.com

COOKIES

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.

Vi använder dessutom Googles tjänst ”Google Analytics”. Även dessa tjänster använder cookies.

INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig).

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkgrav.

Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter til Datainspektionen.

Du kan när som helst begära informationen om dina uppgifter som vi lagrat, du har även rätt till att veta varför vi lagrat uppgifterna och varifrån vi fått uppgifterna. Om du önskar detta behöver du skicka en begäran till karin@mindfuldedication.com. Om du behöver dina personuppgifter för att använda de för annat syfte så kan du kontakta oss på karin@mindfuldedication.com.
Om du tycker att personuppgifterna som Mindfuldedication har behandlat är fel så har du även rätt att begära en ändring och radering. Detta gör du genom att kontakta oss på mailadressen ovan.

Dataskyddsombud

Karin Jonsson
Tel: 0731-522567
Mail: karin@mindfuldedication.com