Allmänna Villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Mindfuldedication och person som köper Mindfuldedications tjänster.

1.2 När kunden beställt tjänster eller varor på Mindfuldedication.com eller via telefon/mail räknas avtalet som bindande.

1.3 Mindfuldedication förbehåller oss rätten till prisändringar. Priset vid beställningstillfälle är fast och kan inte ändras i efterhand om inte avtalat.

1.4 Kunden är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster för att slutföra Mindfuldedications leverans av tjänster.

2. Ångerrätt

2.1 Om kunden av någon anledning ångra sig så har kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Mindfuldedication detta inom 14 dagar från att denne eller någon av kunden angiven person tagit emot den beställda tjänsten (ångerfristen).

2.2 Om du som kund vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett tydligt meddelande till Mindfuldedication om sitt beslut att utöva ångerrätten. Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på tjänsten i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

3. Ändring av villkoren

3.1 Mindfuldedication har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som Mindfuldedication bestämmer, ändra villkoren i Avtalet.

4. Tvist

4.1 Tvister eller missuppfattningar ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

4.2 Ouppklarad tvist ska avgöras av allmän domstol vid svensk tid. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation och inget tvång till parterna om hur tvisten bör lösas.